Gered en Genezen van Alcoholverslaving, Roken en Agorafobie.

Hoe meer we met elkaar spraken, des te meer interesse kregen we in hoe reëel God nu nog altijd is, dat de Bijbel Zijn Heilig Woord is; hoe alles wat ze deden en geloofden, ondersteund werd door schriften in de Bijbel. Wonderen en genezingen komen nog steeds voor vandaag de dag…

Het begon allemaal toen een kerk, Christian Assemblies genaamd, het huis naast ons kocht en zo onze buren werden. Langzamerhand ontwikkelde zich een band en we vonden al de mensen die kwamen helpen met de complete renovatie van het huis en het stuk grond echt aardig. Hoe meer we met elkaar spraken, des te meer interesse kregen we in hoe reëel God nu nog altijd is, dat de Bijbel Zijn Heilig Woord is; hoe alles wat ze deden en geloofden, ondersteund werd door schriften in de Bijbel. Wonderen en genezingen komen nog steeds voor vandaag de dag in deze wereld. Mijn man Stewart en ik kwamen er achter dat er kracht is in gebed. Hij dronk veel alcohol en toen hij op een dag in de auto zat op weg naar een concert, bad hij in de Naam van Jezus dat de Heer zijn verlangen naar alcohol zou wegnemen. Toen hij na het concert thuis kwam, vroeg hij mij een glas whisky in te schenken, zijn gebruikelijke drank. Maar hij kon er niet van drinken want het smaakte zo vies. Hij schonk zich zelf nog een glas in want hij dacht dat ik het verkeerde water had gebruikt, maar het smaakte nog altijd even vies. Vanaf die avond heeft hij nooit meer alcohol gedronken of willen drinken.

Stewie en ik ontdekte de kracht van gebed!

Hetzelfde gebeurde met mij en sigaretten. Alles wat ik deed was de Heer vragen om mijn verlangen naar sigaretten weg te nemen, in de Naam van Jezus. Bij de volgende sigaret die ik in mijn mond stak, voelde ik me onmiddellijk ziek. Sindsdien heb ik geen sigaret meer aangeraakt; en ik weet dat ik er geen één meer zal aanraken. We realiseerden ons dat God echt is en gebeden beantwoordt en spoedig daarna werden we gedoopt. Uit de Bijbel wisten we dat we ons moesten bekeren, ons laten dopen en de Heilige Geest ontvangen (HANDELINGEN 2:38).

Twee avonden voordat ik gered werd, haalde Stewart m’n kleine Bijbel van zolder die mijn moeder mij in 1952 had gegeven en waar ze op de eerste bladzijde een schrift had geschreven. Ik zocht het op en het was: “Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” (SPREUKEN 3:5,6) Een ding benauwde me ernstig toen ik me realiseerde dat er een Dag des Oordeel komt en dat we allemaal verantwoording moeten afleggen over alles wat we gedaan hebben tijdens ons leven hier op aarde.

Ook moet ik niet vergeten hier te vermelden dat mijn agorafobie (straatvrees), waar ik jaren last van had, helemaal weg is. Prijs de Heer voor dit grote wonder. De angst die ik had om ergens naartoe te gaan is verdwenen en ik kan overal heen gaan. Ook heb ik mijn zangstem na achttien jaar weer teruggekregen. Prijs de Heer voor deze genezing. We hebben beide vele wonderen meegemaakt en ons leven heeft met de Heer zo veel meer inhoud en betekenis gekregen. Ik zou met niets of niemand willen ruilen.